Šelmovství

Význam: Šelmovství je proces vytváření a používání strategií, které vedou k dosažení cíle. Je to taktika využívající intriku, šikanu a manipulaci.

Slovo šelmovství je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k šelmovství

Čertovina je vtipný a hravý výraz pro nežádoucí či zbytečné aktivity nebo věci.

Čtveráctví je soubor čtyř věcí, lidí, činností nebo jevů, které jsou spojeny dohromady.

Šibalství je chování, které je založeno na ponižování, krácení či ignorování práv druhých.

Šprým: výstižně vtipná a mazaná poznámka, která vyjadřuje šikovnost, inteligenci a jedinečnost.

Taškařice je činnost, která je úplně zbytečná a přináší jen malou nebo žádnou užitečnost.