Sebeukájení

Význam: Sebeukájení je proces, při kterém člověk uspokojuje vlastní potřeby a touhy, aby dosáhl psychické pohody.

Slovo sebeukájení je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k sebeukájení

Ipsace je termín, který se vztahuje k technologii pro identifikaci a rozpoznávání obrazu, která je často používána pro vyhledávání obrazů online.

Masturbace je sexuální aktivita, při které je osoba stimulována sebe samou sexuálně, často k dosažení orgasmu.

Onanie je slangový výraz pro masturbaci, kdy člověk dosahuje sexuálního uspokojení stimulací vlastního těla.