Různorodý

Význam: Různorodý znamená pestrý, velmi odlišný, rozmanitý, bohatý na varianty a podoby.

Slovo různorodý je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k různorodý

Heterogenní je označení pro různorodou směs, která se skládá z různých složek nebo částí.

Homogenní je adjektivum označující stejnorodou strukturu nebo složení.

Přejít k novému, odlišnému pohledu; změnit, zkrátit, skrýt, přehlídnout.

Nesourodý = nesouladný, bez pravidel, neuspořádaný, chaotický, neuspořádaný, náhodný.

Nestejnorodý = různý, odlišný, nejednotný, nehomogenní.

Rozdílný znamená odlišný, nezaměnitelný; vychází z jiného zdroje.

Různý znamená odlišný, odchylný, od sebe navzájem se lišící.

Stejnorodý znamená, že se jedná o stejný materiál, stejnou velikost, stejnou barvu nebo stejnou strukturu.