Rukopis

Význam: Rukopis je vlastnoručně psaný dokument nebo záznam. Rukopisy jsou často používány pro zaznamenávání nápady, myšlenek, nápadů a důležitých informací. Často se používají pro zachování historie. Rukopisy

Slovo rukopis je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k rukopis

(bez definice)

Písmo je dílo uměleckého vyjádření nebo tvorby, které je vytvářeno pomocí znaků, symbolů nebo obrázků.

Styl je charakteristický způsob vyjadřování umělce, který se projevuje v jeho uměleckých dílech, technikách a stylu.

Technika je proces použití lidského znalostí a dovedností ke vytváření praktických produktů a procesů. Používá se pro zlepšení a rozšíření lidských schopností.

Text je sdělení, které může být sděleno pomocí písma, obrazů, zvuků, obrazovek nebo jiných způsobů.