Rozvážnost

Význam: Rozvážnost je schopnost uvažovat předem a učinit rozumná rozhodnutí s ohledem na okolnosti.

Slovo rozvážnost je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k rozvážnost

Lehkomyslnost je bezstarostnost, nezodpovědnost a nedbalost; jedná se o nezralou a nezodpovědnou chování.

Opatrnost je schopnost uvědomit si nebezpečí a přijmout opatření k jeho minimalizaci, aby byl dosahován zdravý stav a zdraví.

Rozvaha je finanční výkaz, který odhaluje finanční stav podniku v určitém časovém období. Zobrazuje všechny aktiva, pasiva a kapitál společnosti.