Rozohňovat se

Význam: Rozohňovat se znamená vytvářet napětí mezi lidmi, místy nebo situacemi, aby se mezi nimi aktivovala interakce a vyřešily se problémy.

Slovo rozohňovat se je složena z 2 slov, obsahuje 13 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k rozohňovat se

Rozpalovat se znamená zahřívat se, získávat energii z okolí nebo ze sebe samého. Může to být tělesné, psychické, emocionální nebo intelektuální. Může se to týkat konkrétního člověka nebo skupiny lidí,

Vyjadřuje se to jako nadměrná vzrušenost nebo aktivita, která vychází z entuziasmu, živosti nebo nadšení.

Vyjadřuje se jako uvolnění napětí, stresu nebo nervozity a udržování klidu a pohody. Může to zahrnovat techniky jako meditaci, dýchání nebo vyprávění sami sobě. Uklidňování může pomoci poskytnout odpo