Rozkřiknout se

Význam: Rozkřiknout se znamená hlasitě a nahlas vykřiknout.

Slovo rozkřiknout se je složena z 2 slov, obsahuje 14 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k rozkřiknout se

Zaútočit na někoho nebo se na někoho vrhnout s úmyslem způsobit mu újmu nebo ho napadnout.

Osopit se znamená dát najevo svůj vztek, rozčilení nebo zoufalství.

Rozhlásit se znamená oznámit něco veřejnosti, aby se o tom dozvědělo co nejvíce lidí.

Rozšířit se znamená rozšiřovat se, rozrůstat se, přibývat a stávat se více rozšířeným.

Utrhnout se znamená rychle a násilně opustit místo, odejít nebo se vzdálit.