Rozhněvat se

Význam: Rozhněvat se znamená projevovat silnou zlost a vztek, být naštvaným a hněvivým.

Slovo rozhněvat se je složena z 2 slov, obsahuje 12 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k rozhněvat se

Projevit rozčarování, znechucení nebo naštvání; vyjádřit se výrazným způsobem.

Naštvat se znamená být rozzlobený nebo naštvaný, obvykle kvůli něčemu, co se stalo nebo něco, co se nestalo.

Rozčílit se znamená projevit silnou emoci, kterou je obvykle špatná nálada, hněv nebo rozčarování.

Rozhorlit se znamená rozčílit se, rozčílením reagovat na něco, co se nám nelíbí.

Rozzlobit se znamená být naštvaný, vztekat se na někoho či něco.