Rozcitlivělý

Význam: Rozcitlivělý je stav, kdy je člověk velmi citlivý na emoce, situace a okolnosti kolem sebe.

Slovo rozcitlivělý je složena z 1 slova, obsahuje 12 znaků a nabízí 1 synonymum.

Synonyma k rozcitlivělý

Rozněžnělý je mírný, soucitný, ohleduplný; vyvolává v člověku pocity lásky a dobroty.