Rána

Význam: Rána je akutní stav, který může být způsoben fyzickým zraněním, například zhmožením, úrazem, dopadem, úderem nebo střelnou zbraní. Může také vyvolat zánětlivé reakce a může být spojena se všemi druhy

Slovo rána je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 8 synonym.

Synonyma k rána

Neštěstí je utrpení, bolest, zklamání nebo nehoda, která způsobuje újmu na zdraví, majetku nebo city.

Pohroma je velká nešťastná událost nebo katastrofa, která přináší zkázu a zničení.

Poranění je všeobecné označení pro všechny druhy zranění, které mohou způsobit bolest nebo změnu fyzického stavu.

Silný úder nebo tlak, který může být buď fyzický nebo symbolický.

Úhoz je nevhodný úder nebo škubnutí, které může být použito jako bojové umění nebo jako násilí.

Výstřel je rychlý, intenzivní výlet střely z hlavně zbraně.

(bez definice)

Zranění je stav poranění člověka nebo zvířete, který může být způsoben fyzickým nebo psychickým poškozením.