Pronásledovat

Význam: Provádět postupné a vytrvalé útoky na někoho, aby byl donucen k nějakému činu.

Slovo pronásledovat je složena z 1 slova, obsahuje 13 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k pronásledovat

Chytat zločince znamená zadržet je a zajistit je pro soudní proces.

Chytit znamená uchopit, sevřít a držet něco nebo někoho pevně.

Honit znamená rychle se pohybovat nebo běžet za něčím nebo někým s vytrvalostí.

(bez definice)

Šikanovat znamená obtěžovat nebo týrat fyzicky nebo psychicky, často ve škole nebo ve skupině.

Sledovat/dívku znamená prozkoumat její činy a pohyby, aby se zjistilo, co dělá.

Sledovat nebo pozorovat někoho s cílem zjistit o něm informace nebo důvody jeho činnosti.

Stíhat znamená vyšetřovat, vyhledávat a trestat zločince, který spáchal trestný čin.

Zasednout si na někoho znamená, že se dotyčný stane vaším autoritativním lídrem, kterému se budete muset podřídit.