Připomenout

Význam: Význam slova připomenout je připomenout si nebo připomenout něco co bylo dříve oznámeno nebo učiněno; znovu si vzpomenout nebo si o něčem uvědomit.

Slovo připomenout je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k připomenout

Poskytnout, dodávat; dát něco, co někomu patří nebo co je potřeba.

Podotknout je vyjádření názoru nebo myšlenky k něčemu, často jako poznámka k závěru.

Poznamenat znamená komentovat, upozorňovat, vzpomínat nebo zaznamenávat.

Zapamatovat si něco, dobře si to zapamatovat, čímž se dosáhne trvalého uchování informací v paměti.

Vytvořit si trvalou paměťovou záznam o něčem, provést si něco do paměti.

Upomenout znamená připomenout někomu něco, co se ještě nesplnilo, nebo varovat před následky, které mohou nastat.

Upozornit znamená udělit informaci nebo varování někomu o čemkoli.

Zmínit se o čem znamená krátce a stručně zmínit danou věc.