Přikývnout

Význam: Přikývnout znamená souhlasit s něčím, dát najevo souhlas nebo odpovědět kladně na otázku nebo návrhy. Může se projevit jak tichým pohybem hlavy, tak i slovy.

Slovo přikývnout je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k přikývnout

Pozdravit <koho> znamená vyjádřit pozitivní přivítání, uznání a úctu.

Přisvědčit: souhlasit, potvrdit, schválit.

Přitakat znamená souhlasit s něčím nebo dát najevo souhlas s názorem.

Souhlasit znamená s názorem, postojem, úmyslem nebo jednáním někoho jiného souhlasit.