Přídech

Význam: Význam slova přídech je pohyb nebo změna směru pohybu, jako je přestávka nebo změna v chování nebo v postoji. Označuje také náhlou změnu událostí nebo okolností.

Slovo přídech je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k přídech

Aspirace je touha po něčem lepším a vyšším, často s cílem dosáhnout úspěchu.

Nádech je přívod vzduchu do plic, který je důležitý pro dýchání.

Náznak je zmínka nebo známka, která naznačuje něco skrytého, nebo něco, co ještě není zcela jasné.

Odstín je druh barvy, která se liší od jiné barvy jemným stupněm světlosti, tmavosti nebo jiného odchylky.