Převaha

Význam: Převaha je nadřazenost v síle, čísle nebo vlivu; převaha znamená mít více než protivník.

Slovo převaha je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k převaha

Nadvláda je mocenské postavení, kdy jedna strana ovládá druhou.

Přesila je stav, kdy jedna strana má výraznou výhodu počtem, sílou nebo nástroji.