Přesvědčení

Význam: Přesvědčení je silná a trvalá víra nebo přesvědčení o něčem.

Slovo přesvědčení je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k přesvědčení

(bez definice)

Názor je vyjádřením postoje člověka k něčemu, co závisí na jeho osobním hodnocení.

Smýšlení je proces uvažování, kterým lidé analyzují a interpretují informace, aby získali poznatky a rozhodovali se.

Uvědomění je proces pochopení, uznání a přijetí skutečnosti nebo pravdy.

Víra je důvěra a věření v něco, co nemůže být viděno nebo dokázáno. Je to přesvědčení, které je založeno na hodnotách a uvěření.