Přesunout

Význam: Význam slova "přesunout" je přenést něco z jednoho místa na jiné. Slovo může být použito pro fyzické přesunutí osob, předmětů nebo nápadů, nebo pro přesunutí pozornosti z jedné věci na druhou.

Slovo přesunout je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k přesunout

Odložit zkoušku znamená pozdržet její uskutečnění na pozdější dobu.

Odsunout: Přesunout něco nebo někoho na jiné místo, fyzicky či metaforicky.

Převést jazykový výraz z jednoho jazyka do druhého; převádět.

Přemístit: přesunout nebo přesunout na jiné místo.

Převést na jiné místo, přesunout; přenést majetek, právo nebo zodpovědnost.