Překážet <co komu>

Význam: Překážet znamená zabránit někomu v dosahování cíle nebo realizaci úkolu.

Slovo překážet <co komu> je složena z 3 slov, obsahuje 24 znaků a nabízí 0 synonym.