Představovat

Význam: Představovat znamená vyjádřit něco jako názor nebo přesvědčení. Může to být i prezentace, prodej nebo kandidatura.

Slovo představovat je složena z 1 slova, obsahuje 12 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k představovat

1

Význam slova: Shrnutí je stručné sesumírování informací.

Mít význam znamená mít smysl, být důležité, mít významný dopad.

Odborové hnutí je organizace založená zaměstnanci, kteří se snaží získat lepší podmínky zaměstnání, vyšší mzdy a nároky na pracovní bezpečnost.

Odborové organizace jsou skupiny pracovníků sdružené k ochraně svých pracovních práv a zajištění lepšího pracovního prostředí.

Předvádět znamená prezentovat, demonstrovat nebo ukazovat něco přítomným lidem.

Prezentovat znamená ukázat, vystavit nebo vyjádřit výsledky veřejně.

Reprezentovat označuje vytváření reprezentativního výrazu, často grafického, pro nějakou strukturu.

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

Zastupovat znamená hájit něčí zájmy, konat něčí jménem nebo zastávat určitou funkci.

Znamenat znamená mít určité významy, být zdrojem informací nebo mít důležitost.

Znázorňovat znamená vyjádřit nějakou myšlenku, obraz nebo představu pomocí slov, obrazů nebo symbolů.