Prchlivý

Význam: Prchlivý znamená rychle se vztekat nebo zlobit, být náladový a impulzivní.

Slovo prchlivý je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k prchlivý

Popudlivý je výraz pro tučné, vzteklé nebo náladové chování. Často je spojován s nekontrolovatelnou agresí.

Prudký se vztahuje k něčemu, co je náhlé, intenzivní a naléhavé.

Výbušný se vztahuje k věcem, které mají tendenci explodovat nebo vybuchnout.

Vznětlivý je adjektivum označující vztek, hněv nebo vyostřené emoce.

Vzteklý: rozzuřený, vztekem prosycený, nespoutaný vztekem, vyčítající, rozzuřený agresivní chováním.

Zlostný se obecně označuje jako výrazový stav člověka, který je vybouřený, rozzuřený, hněvivý a agresivní.