Praštit

Význam: Výraz 'praštit' obvykle označuje náhlou, silnou a výraznou akci, kterou člověk provede, aby dosáhl nějakého výsledku. Nejčastěji se jedná o fyzickou akci, jako je například udeřit do něčeho nebo na ně

Slovo praštit je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 15 synonym.

Synonyma k praštit

Bouchnout znamená rychle a násilně narazit, vybouchnout nebo jinak pohnout.

Hodit: házet předměty, např. kameny, balónky, míče, aby se dostaly na místo nebo člověk.

Mrštit znamená házet či vyhazovat kamkoli s rychlostí/silou.

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

Rozhodnout se ke sňatku znamená učinit odvážné a závazné rozhodnutí o budoucnosti, které se vztahuje ke dvěma lidem.

Udeřit se do země s plnou silou; obvykle provázené padnutím nebo ztrátou vědomí.

Uskutečnit se rychlým způsobem, dojít k okamžitému konci; sesypat se, skončit.

Udeřit znamená fyzicky či psychicky napadnout někoho nebo něco silou.

(bez definice)

Upadnout znamená padnout k zemi nebo do jiného místa z nejvyššího bodu, nebo upadnout do stavu neúspěchu, zoufalosti nebo bídy.

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

Vrhnout znamená hodit něco daleko před sebe nebo od sebe.

Vyřešit: najít řešení pro problém, úkol nebo situaci.

Opustit, nechat něco za sebou, odložit, nechat nebo dát někomu jako dědictví.

Žuchnout je slangový výraz pro pád nebo nešťastnou kolizi, kdy člověk jen krátce padá a následně se zase zvedne.