Přání

Význam: Přání je projev přátelství, lásky a úcty k někomu nebo něčemu, co si přejeme, aby se stalo skutečností.

Slovo přání je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k přání

Blahopřání je projev přání štěstí, úspěchu nebo úlevy v případě oslavy, svátku nebo jiné příležitosti.

Gratulace je projev radosti a obdivu z dosažení něčeho významného. Je to způsob pochvaly.

Nárok je právo na něco, na co máme oprávněné očekávání nebo právo, které máme na základě zákona nebo smlouvy.

Požadavek je žádost o něco, co je považováno za nutnost, nebo alespoň žádoucí.

Touha je silný pocit potřeby nebo žádosti po něčem. Je to odraz lidských potřeb, přání a představ.

Tužba je silný pocit, který člověka vede k uskutečnění něčeho, o čem sní. Je to něco, čeho se člověk snaží dosáhnout.

Žádost je stížnost, požadavek nebo prosba, kterou člověk podává někomu jinému.