Pozornost

Význam: Pozornost je věnování plné péče, významné pozornosti nebo vnímání detailů.

Slovo pozornost je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 15 synonym.

Synonyma k pozornost

Bdělost je pozornost, se kterou člověk sleduje a vnímá okolní dění. Je to stav, ve kterém je člověk schopen reagovat na situace okamžitě a rychle.

Bedlivost je pozornost, kterou věnujeme detailům a postupům, abychom dosáhli požadovaného výsledku.

Dárek je předmět, který je darován jako součást gesta štědrosti nebo lásky.

Diskrétnost je schopnost chování, která znamená přiměřené mlčení o soukromých informacích a záležitostech.

Ochota je vůle pomoci ostatním nebo jim udělat dobrou věc bez nároku na odměnu.

Ohleduplnost je způsob chování, který se zaměřuje na respektování jiných a dodržování etikety.

Ostražitost je schopnost být vnímavý a pozorný k okolním podnětům, aby se dosáhlo bezpečí a úspěchu.

Péče znamená pozornost a vytváření bezpečného prostředí pro druhé. Je to o lásce, starostlivosti a podpoře.

Šetrnost je princip, který vyžaduje použití přírodních zdrojů moudře a s ohledem na budoucnost.

Soustředěnost je schopnost soustředit se a koncentrovat se na jednu činnost nebo myšlenku. Jde o důležitou dovednost, která je nezbytná pro úspěšnou práci a studium.

Schopnost mít ohleduplnost a vystupovat s citem, aby se neurazil druhý člověk.

Úplatek je peněžní či jiná finanční či materiální výhoda, kterou se údajně dává či nabízí někomu za to, aby se dopustil něčeho nezákonného.

Úslužnost je ohleduplnost a laskavost v chování vůči druhým. Je to způsob, jak se projevovat jako ohleduplní a slušní lidé.

Všímavost je schopnost pozorně vnímat okolní svět a důležité detaily.

Všimné je pozornost, která se věnuje něčemu zvláštnímu nebo zajímavému.