Povrch

Význam: Povrch je horní nebo vnější část něčeho, například povrch Země, povrch oceánu nebo povrch nějakého objektu. Slovo se také používá ve významu hladkého, hladkého nebo rovnoměrného povrchu.

Slovo povrch je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k povrch

Hladina je výše kapaliny v nádobě, obvykle měřená od dna po její horní okraj.

Strana je obecný pojem pro část nebo části něčeho - obvykle listu nebo stránky. Může také odkazovat na politickou stranu nebo stranu v sporové situaci.

Vnějšek je vzhled nebo zevní části, které jsou viditelné nebo se dotýkají.

Vnitřek se obvykle používá k označení věcí, míst nebo osob uvnitř určitého prostoru. Jde o to, co se nachází uvnitř něčeho, co je vnější.

Zevnějšek je termín, který se obvykle používá pro popis vzhledu člověka nebo věci.