Pověstný

Význam: Slovo "pověstný" se obvykle používá k označení něčeho, co je důležité nebo slavné.

Slovo pověstný je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k pověstný

Notorický znamená proslulý, známý, zažitý nebo často používaný.

Proslulý je přídavné jméno používané pro popis něčeho, co je známé nebo vysoce ceněno.

Vyhlášený znamená oficiálně oznámený a přijatý jako závazný.

Známý je označení pro něco, co je známo, známé nebo dobře známé. Může se týkat osoby, místa nebo věci.