Poučený

Význam: Poučený je ten, kdo se zkušeností a vědomostmi získanými studiem nebo pozorováním získal nové znalosti.

Slovo poučený je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k poučený

Informovaný je stav, kdy člověk má potřebné znalosti a informace, aby mohl učinit rozhodnutí nebo podniknout akci.

Instruovaný je příkaz nebo informace, která je podána k určitému účelu. Je to proces učení, ve kterém je osoba vedená krok za krokem, aby dosáhla požadovaného výsledku.

Vyškolený = člověk, který byl proškolen a dostal odborné vzdělání nebo instrukce.

Znalý je vědomý, moudrý a vysoce informovaný člověk, který se zabývá studiem a pochopením tématu.