Potlačovat

Význam: Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

Slovo potlačovat je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 0 synonym.