Potěšit

Slovo potěšit je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k potěšit

Obšťastnit znamená uspokojit, potěšit, naplnit radostí a štěstím.

Vyvolat radost, obzvláště silnou a okamžitou.

Udělat radost je vyjadřovat někomu svou lásku a podporu tím, že uděláte něco, co jim uspokojí jejich potřeby nebo potěší jejich duši.

Utěšit: uklidnit a podpořit osobu, která je zarmoucená nebo trpí bolestí.