Posud

Význam: Posud je výraz pro hodnocení, zhodnocení nebo odhad něčího nebo něčeho. Znamená to posoudit něco na základě vlastního názoru či úsudku.

Slovo posud je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k posud

Doposud znamená dosud, až dosud, do této chvíle.

Dosud: zatím; až dosud; do této chvíle; do současné doby.

Potud znamená "dosud" nebo "až sem", odkazuje na bod, do kterého jsme dosáhli.

Zatím znamená dočasně, prozatím; nebo také ještě není příliš pozdě.