Pospolitost

Význam: Pospolitost je pojem, který zahrnuje míru spolupráce mezi lidmi. Znamená to, že lidé se podílejí na společných cílech, sdílejí společné hodnoty a vytvářejí společnost, která je silnější než suma jejíc

Slovo pospolitost je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k pospolitost

Jednota je spojení nebo seskupení několika částí dohromady, které se mohou sjednotit ve výsledku.

Kolektiv je skupina lidí, kteří spolupracují na sdílených cílech a komunikují na základě vzájemného respektu a podpory.

Komunita je skupina lidí, která se spojuje kolem společných cílů, zájmů a hodnot.

Solidarita je společná vůle lidí, aby se navzájem podporovali a společně se snažili o lepší budoucnost.

Sounáležitost je vztah nebo vazba mezi dvěma nebo více věcmi, které mají něco společného.

Společenství je skupina lidí, kteří se sdružují na základě sdílených cílů a hodnot.

Vzájemnost je vztah mezi lidmi, ve kterém obě strany jsou ochotny dávat a dostávat stejnou měrou.