Posoudit

Význam: Posoudit je vyhodnotit nebo zhodnotit situaci nebo argumenty, aby bylo možné dospět k závěru.

Slovo posoudit je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k posoudit

Ocenit znamená vyjádřit uznání, obdiv a poděkování někomu nebo něčemu.

Recenzovat znamená posoudit kvalitu, hodnotu nebo význam nějakého díla, produktu nebo aktivity.

Usoudit znamená vyvodit závěry z dostupných informací, porovnat je s dalšími důkazy a získat tak objektivní pohled.

Uvážit znamená pečlivě zvážit nebo posoudit něco před tím, než se učiní rozhodnutí.

Zhodnotit znamená analyzovat a posoudit něčí činnosti nebo výsledky a dospět k závěru.

Kritizovat znamená analyzovat něčí příspěvek, názor či způsob jednání a konstruktivně jej vyhodnocovat.

Zvážit znamená pečlivě prozkoumat, analyzovat a vyhodnotit informace před učiněním rozhodnutí.