Posilovat

Význam: Posilovat znamená zvyšovat sílu a vytrvalost, obvykle cvičením nebo tréninkem.

Slovo posilovat je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k posilovat

Oslabovat znamená snižovat intenzitu, sílu nebo účinnost.

Podněcovat znamená vybízet k něčemu, inspirovat k akci nebo motivovat k činnosti.

Posilňováním těla se zvyšuje síla, výdrž, obratnost a zdraví.

(bez definice)

Stupňovat znamená postupně zvyšovat intenzitu, intenzivitu, množství, stupeň či rychlost.

Posilovat, zajišťovat či obhajovat pozici, postavení, názor nebo věc.

Vzpružovat znamená působit na něco s cílem udržet nebo obnovit sílu a energii.

Zesilovat znamená zvyšovat sílu, intenzitu nebo účinek čehokoli.

Zpevňovat znamená zvyšovat sílu, pevnost, tuhost nebo odolnost materiálu.

Zvyšovat znamená zvětšovat, zvyšovat částku, intenzitu nebo počet.