Peleš

Význam: Peleš je španělské slovo pro pytel, obvykle jednorázový pytel, který se používá pro nošení věcí.

Slovo peleš je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k peleš

Doupě je místo, kam se lidé uchýlí, aby se schovali nebo se zachránili, nebo to může být i místo, kde se lidé scházejí a zůstávají.

Pelech je druh krytu, v němž se pes nebo jiný domácí zvířecí může schovat nebo odpočívat.

Skrýš je místo, kam se člověk uchýlí pro ochranu nebo úkryt před nebezpečím.