Pažení

Význam: Pažení je činnost, která spočívá v uchopení či popadnutí něčeho, například předmětu, někoho nebo zvířete. Slovo se také používá k popisu vytrvalého úsilí, které vyžaduje vytrvalost a pevnou vůli.

Slovo pažení je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k pažení

Brlení je proces, kterým se vytváří optické zaostření na oči, aby byla obrazovka jasně viditelná.

Obložení je ozdobné vybavení prostorů, jako jsou stěny, podlahy a stropy. Obvykle se skládá z obkladů, tapet a dalšího materiálu.

Ohrada je fyzická bariéra, která může být používána k ochraně osob, zvířat nebo věcí.

Přepážka je předěl mezi dvěma místnostmi, který slouží jako kontrola vstupu/výstupu a odděluje jednu část od druhé.

Zábradlí je konstrukce sloužící k ochraně před pády z výšky, obvykle na příčce, balkonu, schodišti nebo nástupišti.