Pahorek

Význam: Pahorek je vršek, kopec nebo převýšení na zemském povrchu, které je menší než hora. Jsou tvořeny zpravidla jen malými změnami výšky na okolním povrchu a mohou být vysoce vyvinuté, aby dosáhly skalnaté

Slovo pahorek je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k pahorek

Kopec je malý, vyvýšený útvar terénu, obvykle s kopcovitou nebo kuželovitou strukturou.

Pahrbek je staré slovo pro lesní cestu nebo jinou úzkou stezku.

Nejvyšší část, horní část, část nejvyššího bodu; např. vršek hor, vršek stromu, vršek sklenice.

Vyvýšenina je místo, kde se nachází vyšší úroveň terénu než okolí.