Osobitý

Význam: Vynikající, neobvyklý, nezaměnitelný; odlišný, nezvyklý, zvláštní, jedinečný.

Slovo osobitý je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k osobitý

Individuální znamená vztahující se k jedinci nebo něčemu, co je jedinečné.

Originální: nový, jedinečný a neopakovatelný; odlišný od všeho, co bylo dříve.

Odpověď: Příznačný = výstižný, charakteristický, vhodný, odpovídající.

Rázovitý znamená charakteristický, originální a unikátní. Je to slovo, které se často používá pro popis něčeho, co je zvláštní, osobité nebo výjimečné.

Samorostlý se vztahuje k člověku nebo věci, která je schopna samostatného myšlení a učení, aniž by potřebovala vnější vedení.

Svébytný je výraz pro vlastní, nezaměnitelný a unikátní.

Svérázný = vyjímečný, specifický, neobvyklý, nezaměnitelný.