Optat se

Význam: Optat se znamená požádat o něco, popř. požádat někoho o něco.

Slovo optat se je složena z 2 slov, obsahuje 8 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k optat se

Položit otázku, zeptat se, aby se získaly informace.

Odpověď je reakce na dotaz nebo výzvu, která zahrnuje jasnou a stručnou odpověď.

Položit dotaz, zeptat se, vyžádat si informace; interogovat, ptát se; učinit požadavek na odpověď.

Položit dotaz, získat odpověď; zeptat se = otázat se.