Oplzlý

Význam: Oplzlý je odporný, nevkusný a urážlivý. Označuje nechutné nebo neslušné chování nebo jednání.

Slovo oplzlý je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k oplzlý

Chlípný je přívlastek, který se obvykle používá k popisu osoby, která je nespoutaná, drzá a zvrhlá.

Frivolní je považováno za nerozvážné, nevážné, marnivé nebo nezodpovědné chování.

Kluzký je povrch, který je příliš hladký na to, aby poskytl dobrý úchop, nebo jehož úchopnost je zhoršena mokrem nebo olejem.

Lascívní je slovo, které označuje sexuálně provokativní chování nebo způsob vyjadřování, které je cílené na vyvolání sexuální touhy.

Necudný znamená nenáležité, bezohledné, nezdvořilé, nevhodné nebo nevýstižné chování.

Nestoudný označuje věci nebo chování, které je nevhodné, neuctivé nebo nezdvořilé.

Nestydatý znamená bez ostychu, neboť toto slovo pochází z latinského "nescire", což znamená "nevědět".

Obscénní je spojení pro neslušné nebo nevhodné materiály či jazyk, které jsou považovány za nevhodné pro veřejné zobrazení.

Sprostý je nespolečenské slovo, které označuje vulgárnost, neuctivost, nezdvořilost nebo nevhodnost.