Ojedinělý

Význam: Ojedinělý = jedinečný, neobvyklý, vzácný, být sám sebou a odlišný.

Slovo ojedinělý je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k ojedinělý

Běžný je obvyklý, normální, typický pro danou situaci nebo oblast. Používá se k popisu osob, míst, věcí, situací a jevů.

Jedinečný: nesrovnatelný, osobitý, originální, výjimečný, unikátní.

Samostatný, oddělený; odlišný od ostatních; jedinečný.

Nebývalý znamená mimořádný, velmi výjimečný, neobvyklý, který se nedá očekávat.

Osamělý je stav nebo pocit samoty, izolace a opuštěnosti.

Osamělý, samotářský; naznačující osamělost, opuštěnost, samotu.

Řídký: malé množství, rozptýlený nebo vzácný.

Nepravidelný, ojedinělý, rozptýlený; jednotlivé výskyty.

(bez definice)

Vzácný se vztahuje k něčemu velmi ceněnému, co je vzácné nebo vzácné.