Oddělení

Význam: Oddělení je místo, kde jsou veškeré činnosti a záležitosti odděleny od jiných.

Slovo oddělení je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k oddělení

Box

Krabice nebo bedna, obecně pro schovávání nebo přenos materiálů.

Část: částí, oddělená část, je součástí celku nebo objektu.

Oddíl je skupina lidí s podobnými cíli a zájmy, která se společně schází a společně se snaží dosáhnout svých cílů.

Odpoutání je proces uvolňování se od omezujících myšlenek, pocitů a vzpomínek, které nás drží zpět.

Rozloučení je proces, při kterém se dvě strany loučí, často s pocity smutku a vzpomínek.

Segregace je odborný výraz pro oddělení skupin osob nebo věcí na základě rasy, pohlaví nebo sociálního postavení.

Separace je proces oddělení jedné věci od druhé, obvykle za účelem izolace nebo zvýšení bezpečnosti.