Ochránce

Význam: Ochránce je osoba, která chrání něco nebo někoho před útoky nebo škodou.

Slovo ochránce je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k ochránce

(bez definice)

Útočník je člověk, který se účastní útoku nebo útočné akce. Jde o člověka, který může být aktivní v bojových situacích.