Obscénní

Význam: Obscénní znamená nepřístojné, nevhodné, vulgární nebo nechutné.

Slovo obscénní je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k obscénní

Kluzký je povrch, který je velmi snadno kluzký a má sklon se pohybovat nebo se otáčet.

Necudný se odkazuje k neslušnému chování, které není v souladu se společenskými normami.

Nemravný je to, co je společensky nepřípustné, neslušné či vulgární.

Neslušný vyjadřuje neuctivost, nezdvořilost nebo nezdvořácké chování.

Oplzlý znamená nechutný, nevhodný, špinavý, neslušný, nečestný a nezdvořilý.