Obecný

Význam: Obecný význam je celkový nebo všeobecný pojem, který se používá k popisu nebo klasifikaci skupiny objektů, lidí nebo myšlenek.

Slovo obecný je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k obecný

Celkový význam je všeobecný; označuje souhrn všech účelů, cílů a výsledků.

Generální znamená obecný, celkový nebo všeobecný; vyjadřuje především velkou míru nebo rozsah.

Konkrétní: Přesný, konkretizovaný, vymezený, podrobný.

Neurozený je termín, který označuje stav emocionálního nebo duševního napětí způsobeného stresujícími podněty.

Povšechný označuje všeobecný, všudypřítomný, nevyhnutelný. Označení se často používá pro věci, které jsou společné všem, nebo se vztahují k celému druhu.

Prostý lid je označení pro lidi, kteří nejsou vysoce postavení, ale jsou běžní obyvatelé. Jsou chudí, ale mají většinou pozitivní přístup k životu.

Všeobecný je to, co se týká všech lidí nebo věcí, co je v obecné platnosti.