Nucený

Význam: Nucený je to, co je vynuceno použitím síly nebo donucením. Jde o situaci, kdy je člověk donucen dělat něco, co by jinak neudělal, nebo je nucen se vyhnout něčemu, co by jinak udělal.

Slovo nucený je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k nucený

Chtěný je to, co je žádoucí nebo požadované; to, co je v úmyslu nebo v plánu.

Dobrovolný činí něco bez očekávání odměny, z čistého srdce a dobročinnosti.

(bez definice)

Nedobrovolný: provedení bez svobodné volby, vynucené, násilím, pod nátlakem nebo prinucením.

Neobvyklý, odlišný od přirozeného stavu nebo chování; uměle vytvořený, nedůvěryhodný.

Neupřímný znamená nespolehlivý, lživý, zákeřný, podvodný, nedůvěryhodný.

Nezbytný: nutný, nezbytný, nepostradatelný; bez něčeho nezbytného nelze uskutečnit.

Nutný je to, co je nezbytné pro splnění něčeho, co je důležité a/nebo zapotřebí.

(bez definice)

Vynucený sňatek je sňatek, který je uzavřen bez souhlasu obou stran, často pod nátlakem rodičů nebo jiných blízkých osob.