Nový

Význam: Nový je věc, která se nikdy předtím neobjevila nebo nebyla zkušena; něco čerstvého, nepoznaného, zcela originálního.

Slovo nový je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 7 synonym.

Synonyma k nový

Čerstvý: nový, nedávno připravený, nezkazený, svěží.

Další: další osoba, člověk nebo věc; následující, příští.

Moderní doba je období pozdního 19. století až současnosti, charakterizované vysokou technologickou úrovní a rychlou společenskou a kulturní změnou.

Nedávný dům je dům, který byl postaven nebo opraven v poslední době.

Pokrokový je pojem označující schopnost dělat věci v efektivním, inovativním a progresivním způsobem.

Současný se vztahuje k přítomnosti a označuje věci, které jsou aktuální, aktuální nebo moderní.

Starý je obecný termín používaný k označení něčeho nebo někoho, kdo je ve stáří, je zestárlý nebo má delší dobu existence.