Nezřetelný

Význam: Nezřetelný je synonymem pro nejasný, rozmazaný nebo neurčitý. Označuje něco, co není jasné, nerozlišitelné nebo není snadno pochopitelné.

Slovo nezřetelný je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k nezřetelný

Matný je takový, který není jasný nebo jednoznačný; málo výrazný nebo slabý.

Mlhavý je stav, kdy je obloha zahalena mraky nebo jinou tmavou mlhou, zakrývající tak obzor.

Nejasný je takový, který není jasný nebo snadno porozumitelný; je matný, obtížně pochopitelný nebo neurčitý.

Nesrozumitelný = nepochopitelný, nejasný, nečitelný, nevyzpytatelný, zmatečný, nezřetelný.

Neurčitý: nejednoznačný, neurčený; odkazuje na něco, co není plně definováno nebo specifikováno; nejasné, obecné, neostré.