Neznámý

Význam: Neznámý je to, co není známé nebo jehož povaha je neznámá.

Slovo neznámý je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k neznámý

Anonymní - skrytý; neznámý; bez identifikace nebo bez zveřejnění totožnosti.

Cizí - pocházející z jiné země nebo oblasti; cizí kultura, výrazy, názory.

Cizinec je osoba, která není občanem nebo rezidentem dané země, ve které se nachází.

Neobjevený je to, co ještě nebylo nalezeno nebo zjištěno.

Nepoznaný znamená nezvěstný, neznámý, neznámý nebo nevědomý. Je to stav, kdy někdo nebo něco není známý, nepovšimnutý nebo není poznat.