Nevlídný

Význam: Nelítostný, necitlivý, nemilosrdný, chladný a bezcitný.

Slovo nevlídný je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k nevlídný

Mrzutý znamená smutný, nešťastný nebo rozmrzelý; to je stav, kdy člověk prožívá úzkost, zklamání nebo zlost.

Nehostinný je výraz používaný pro popis prostředí nebo atmosféry, které jsou nepřátelské, odměřené a nepřívětivé.

Nepřívětivý – hostitelsky nevřelý, nezdvořilý; nevlídný, nepřátelský.

Nerudný je nevychovaný, neslušný a nezdvořilý.

Neútulný je vyjadřující stav nebo místo, které není příjemné ani pohodlné; je bez tepla a útulnosti.

Nervózní, podrážděný, nespokojený, zlostný.

Pochmurný znamená smutný, depresivní, skleslý nebo beznadějný.

Podmračený je přídavné jméno označující jasnou, ale chmurnou nebo ponurou atmosféru.

Ponurý = zahalený smutkem, bez naděje, depresivní, bez optimismu; vyjadřuje se mírnou až silnou melancholií.

Vlídný znamená milý, laskavý, dobrotivý, přátelský a něžný.