Neurčitý

Význam: Neurčitý je pojem používaný pro popis něčeho, co není definováno, je nejasné nebo neurčité.

Slovo neurčitý je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k neurčitý

Entropický: označuje nerovnováhu, chaos nebo neuspořádanost ve fyzických, biologických a informačních systémech.

Mlhavý je adjektivum, které označuje stav oblačnosti nebo nejasnosti, kdy je viditelnost značně omezená.

(bez definice)

Nepřesný: neodpovídající skutečnosti, nepresný, nesprávný nebo nedostatečný.

Nevýrazný znamená bezvýznamný, nenápadný, nevýrazný, bez účinku, nevýznamný.

Nezřetelný: málo čitelný, nejasný, těžko viditelný; takový, který není zřetelný.

Určitý: definovaný, konkrétní, jasný; odvozený z latinského slova "urcere" = označovat.

Vágní je to, co není jasné, nejasné nebo neurčité; může být obecné, nezřetelné nebo neurčité.