Neurčitost

Význam: Neurčitost je stav nejasnosti, nejistoty nebo nerozhodnosti, obvykle spojený s nejasností nebo nejistotou.

Slovo neurčitost je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k neurčitost

Entropie je míra neuspořádanosti nebo náhodnosti v systému.

Mlhavost označuje stav, kdy něco není dostatečně jasné nebo je rozmazané. Může také zahrnovat stav, kdy jsou věci příliš nejasné nebo neurčité.

Nejasnost je stav, kdy se něco nejasně vyjadřuje nebo je nepochopeno.

Nepřesnost je chybný výsledek, který je mírně odlišný od požadovaného nebo ideálního výsledku.

Nevýraznost je stav, kdy něco není nápadité, výrazné ani významné. Je to absence výraznosti či záře.

Nezřetelnost je stav, kdy je něco nejasné nebo nečitelné.

Vágnost je stav nejasnosti nebo neurčitosti, kdy je něco mírně nekonkrétní nebo nejasné.